CARTI
CURSURI
E-BOOK
VIDEO

PUNCT DE TRANZIŢIE

Povesteam în articolul „Lumile” despre modul în care s-au format nivelele Creaţiei, coborând de la nivelele superioare spre cele inferioare.
Perioada din ciclul cosmic al Creaţiei, pe care o traversăm noi acum, este de înapoiere la Dumnezeu, de întoarcere pe drumul pe care a fost realizată Creaţia, parcurgându-l în sens invers.
Spuneam în articolul „Lumea Întunecată” că fiinţele subtile de lumină „ne trag în sus”, în timp ce fiinţele întunecate „ne împing în sus”.
Am vorbit mai amplu despre această structurare în cartea „Paşi pe tărâmul străbun” şi nu insist aici, pentru că subiectul este vast şi ne deviază de la informaţiile pe care intenţionez să vi le transmit.
Vă spun foarte pe scurt schema despre care este vorba.
Noi, oamenii, suntem fiinţe care, înainte de a fi în lumea 3D, unde suntem fizici, am fost în lumea 4D, în care structura noastră era dublă – miez fizic, înconjurat de corp non-fizic, plasmatic; înaintea lumii 4D, noi am fost în lumea 5D, în corp preponderent plasmatic… şi tot aşa.
Drumul nostru de acum ne întoarce în planul 4D,… de unde vom merge în 5D,… şi tot aşa, până ajungem înapoi la Dumnezeu.
Acum, ce a însemnat coborârea din lumea 4D în lumea 3D­?
Înseamnă că structura noastră a suferit nişte modificări, în sensul că s-a densificat corpul plasmatic, care, parţial a devenit parte din corpul fizic, prin densificarea plasmei, partea rămasă fiind câmp auric, cu structură energetică.
Pentru a se ajunge la această structurare, a fost operată o modificare la nivelul celui de-al patrulea centru energetic, singurul cu polaritate dublă din sistemul celor şapte chakre, care ne susţin.
Al patrulea centru are polaritate dublă, deci două sensuri de rotaţie; ceilalţi şase centri au câte un sens de rotaţie, specific pentru fiecare sex. Deci avem două sensuri de rotaţie la chakra patru şi şase sensuri la celelalte şase chakre; în total, sistemul complet are opt sensuri de rotaţie.
O structură de echilibru funcţionează cu patru sensuri levogire (spre stânga) şi patru sensuri dextrogire (spre dreapta). Aşa este în planul 4D (al patrulea centru este centrul iubirii şi tot ce se vorbeşte despre iubirea necondiţionată la care trebuie să ajungem, este, de fapt, retranslarea spre structura de echlilibru, care ne-ar ajuta să ne conectăm cu compasiune şi cu bunătate la Tot, la toată Creaţia şi la Dumnezeu; putem realiza aceasta când se va modifica legătura dintre centru patru şi centrul cinci; atunci noi vom reintra în fază de echilibru şi ne vom reconecta la Creaţie şi la Dumnezeu, retrăind iubirea necondiţionată).
Dar, de la ce pornim?
De la o structură disarmonică, în care planul coordonator al structurii fizice, sistemul chakrelor funcţionează cu trei sensuri într-o direcţie şi cinci în cealaltă (fie 3 levogire şi 5 dextrogire, fie 5 levogire şi 3 dextrogire, funcţie de sex). Deci iată de unde vine dezechilibrul din lumea noastră! De unde vine şi polarizarea atât de dificil de conciliat între bărbaţi şi femei: ei se caută, se doresc, se iubesc, dar nu se înţeleg, nu se cunosc cu adevărat, nu reuşesc decât cu foarte rare excepţii să fie în comuniune totală.
Toată frământarea 3D urmăreşte găsirea căii spre Sinele profund, pentru recalibrarea pe structura de echilibru.
Pentru aceasta, în dreapta noastră sunt îngerii, iar în stânga diavolii, care ne arată fiecare un alt drum. Optăm când pentru o variantă, când pentru cealaltă, până le învăţăm pe toate şi alegem Calea cea bună – drumul spre NOI. Abia atunci ne îndreptăm spre echilibru. Atunci suntem pregătiţi să trecem în 4D.
De aceea este foarte necesar să înţelegem şi partea de lumină şi pe cea de întuneric, pentru că fac parte din structura noastră amândouă şi fiecare ne oferă un set de posibilităţi de învăţare.
Acceptându-le pe amândouă, integrându-le firesc (polarităţile, nu fiinţele!! Că nu vorbim de posesie acum!), doar aşa putem să ajungem la echilibru.
Acesta este scopul acestui demers.
Vă doresc din suflet să înţelegeţi cu mintea şi să simţiţi cu sufletul tot ceea ce vă voi povesti despre lumea întunecată şi rolul, rostul ei şi coordonarea cu lumea de lumină, ambele lucrând pentru evoluţie.(Chiar dacă, aparent nu e aşa, cu lumea întunecată!!).
Florentina Mateescu