CARTI
CURSURI
E-BOOK
VIDEO

Matricea Ţării

Matricea ţării este cea constituită în vechime, „citită” practic, de Marea Preoteasă Marra-aia, când a călcat prima oară pe acest Pământ Sacru.

Ea a găsit formula cea mai apropiată de expresia lecţiilor de viaţă, cât şi a programului de existenţă pe care îl oferea Matricea Ţării.

Despre ce este vorba?

Destinul de Oameni-Lupi… Calea Dragonului?…

Axus Mundi, adică legătura Energetică cu Sursa Divină, este conectat în ţara noastră.

Matricea Ţării noastre este a plinului…

Aceasta este cea mai ocultată informaţie de pe glob!

A plinului care are acumulate lecţiile de viaţă şi le dă în exterior… pentru că, într-o lume nouă, care funcţiona după un program emoţional, era nevoie de ceva sau cineva care să îndrume… să arate sensul… în planul fizic, vizibil… deci, ceva mai mult decât ghizii spirituali din planurile subtile, care ghidează dintotdeauna…

Fiecare formă de viaţă de pe Terra are câte un string, o legătură energetică cu structurile sale anterioare, dar şi cu cele care vin după sine ( vibraţional vorbind )… legăturile cu structura superioară vibraţional sunt mai luminoase, iar cele cu structura inferioară vibraţional, sunt mai întunecate.

Luminozitatea lor reflectă nivelul vibraţional ( care ne influenţează pe fiecare, aducând în vecinătatea noastră, dar şi în noi, îngerii şi demonii ).

Dacă vrem, putem să ne imaginăm un şirag de mărgele prinse la o oarecare distanţă între ele… ar fi distanţa phi ( 0,618 unităţi ) în direcţia creşterii densificării corpurilor, respectiv a scăderii nivelului vibraţional şi distanţa Phi ( adică 1,618 unităţi ), în sensul creşterii vibraţiei, pe traseul întoarcerii la Dumnezeu.

Mărgelele sunt structurile formate pentru a urma un set de lecţii ( universuri şi pluriversuri, galaxii, planete, oameni, animale, plante, minerale…), iar conexiunile dintre ele sunt legături care le ţin ancorate în această configuraţie imensă, care pleacă de la Dumnezeu şi se întoarce tot la El.

Pe acest şirag, legătura cu planul superior a intrat pe teritoriul românesc, ieşind printr-un pol opus şi mergând mai departe, unde, după distanţa stabilită, va avea ancorat un alt corp… şi aşa mai departe…

Potrivit fizicii cosmice, distanţa dintre… planete, să spunem, este inegală.

Dacă ar fi să ne deplasăm cu o viteză constantă de la o planetă până la următoarea din şir ( în situaţia ideală când ar fi aliniate ), nu am parcurge distanţa în acelaşi timp. Aceasta înseamnă că sunt distanţe diferite. Şi aşa sunt. Ele urmează, la scară cosmică, şirul lui Fibonacci, doar raporturile dintre ele dau numărul de aur sau Phi.

Potrivit planului spiritual, mediile vibraţionale dintre două corpuri succesive sunt diferite, deci şi viteza de deplasare va fi diferită. Acest lucru este exprimat şi de Einstein în Teoria Relativităţii.

Spuneam de Axus Mundi şi de darurile aduse aici, pe pământul străbun coroborată cu dotarea specială a acestei zone a plinului material şi spiritual.

De aceea noi avem toate formele de relief, avem sau am avut tot felul de rezerve naturale, zăcăminte, bogăţii de toate felurile… dar şi cea mai veche şi mai bătrână civilizaţie de pe glob!

Sunt documente şi informaţii cunoscute de sute şi de mii de ani, dar s-a încercat afundarea noastră în uitare şi neştiinţă, în autodevalorizare, în lipsă de speranţă…

S-au perindat pe aici cei atraşi de plin, dar au intrat în gura lupului…

Plinul de aici a fost constituit ca dar, să fie dat cu iubire tuturor celor care îşi doresc creşterea spirituală… nu pentru cei care au vrut să şi-l însuşească nelegitim, pentru că atunci este clar că încă nu sunt pregătiţi spiritual pentru aceste lecţii… pentru care a funcţionat şi funcţionează Gura Lupului…

Diferenţa este de dimensiune vibraţională a doritorilor acestor daruri…

Pentru planul tridimensional, pentru căutătorii de comori, de averi, pentru cei care doreau să stăpânească, să domine, funcţionau şi funcţionează pulsiunile 3D… Ei sunt legaţi doar de material şi nu înţeleg sau nu pot accesa planul tetradimensional. Ca toţi cei care sunt la acest nivel şi ceea ce era pregătit pentru ei a fost tot tridimensional: Capul Dragonului… Gura Lupului… în care intrau doar cei care erau consideraţi ca având un nivel inferior de evoluţie, sub al celui pregătit pentru Trecerea în 4D…

Dar pentru că treceau prin moarte, reconstituiau lecţiile prin care trecuseră şi evaluau ceea ce au învăţat şi ceea ce aveau de învăţat, mai frecvent decât cei cu existenţe lungi… Era pentru binele lor, ca să înveţe mai mult şi să fie pregătiţi pentru Trecere… Ceea ce făcea ca vechile lor structuri să fie metamorfozate, tocmai pentru a-i ajuta la evoluţie…

Cei care nu reuşeau sau nu reuşesc să ajungă la nivelul vibraţional minim necesar şi specific Trecerii în 4D, vor fi duşi într-o altă lume a reptiloizilor… a luptei pentru supravieţuire… într-o altă lume 3D…

Pentru planul tetradimensional, au fost mereu ucenici, care au învăţat în permanenţă, în fiecare viaţă, unii dintre ei trecând pragul mai devreme, ca să susţină restul lumii…

De acea toţi munţii noştri sunt populaţi cu fiinţe luminoase, cu străbuni luminoşi, înalţi spiritual, care ne-au vegheat de-a lungul timpului şi o fac şi acum… şi au făcut posibil să nu dispărem sub talpa nimănui dintre cei care au încercat…

Evident, cum nu există pădure fără uscăciuni… sau turmă fără oi negre… şi aici au fost de-a lungul timpului fiinţe cu toate culorile de aură… mai mult sau mai puţin luminoase… şi cu experienţe personale…

De ce au trebuit să se întâmpe acestea?

De ce nu a fost o lume paşnică, plină de iubire şi de armonie, care să se bucure de toate darurile?

Pentru că nu era o lume 4D, ci 3D, o lume a emoţiilor, dintre care majoritatea sunt negative…

Activarea Dragonului a fost necesară într-o lume 3D, care se manifesta în cel mai vechi şi mai puternic centru planetar, conceput şi creat pentru a pregăti drumul spre o lume 4D…

Pentru că Trecerea în formula pe care am aflat-o noi în ultima vreme, adică cu tot cu oameni, a fost pregătită încă de la începutul existenţei vieţii pe Terra… de la începutul Terrei… pentru că ea are o anumită poziţie în Matricea Cosmică…

Nu este întâmplătoare atenţia agresivă de care am avut parte de-a lungul timpului şi care a escaladat în această perioadă frământată de energiile Schimbării…

Dacă ar fi fost vorba doar de o vanitate specifică marilor puteri, informaţiile acestea nu erau ascunse, nu era o luptă înverşunată şi permanentă de a discredita acest popor şi de a dezmembra această ţară…

Nu degeaba este acest pământ râvnit de toţi cei care se consideră Aleşi…

Iar când adevăraţii oameni ai acestei ţări se vor trezi, nu vor mai avea nevoie de guvernanţi corupţi, de legi meschine şi de nedreptate şi nefiresc la tot pasul… Pentru că ei vor şti să trăiască OMENEŞTE…

De altfel, numărătoarea inversă a început, de ceva timp, faţă de momentul la care scriu…

Foarte important: dacă informaţia era valabilă doar pentru trecut, nu şi-ar fi fabricat nimeni istorii de aleşi şi mari puteri… s-ar fi considerat că uitarea se va aşterne implacabil peste tot şi nu ar mai fi avut vreo importanţă…

Şi nici nu ar fi încercat să-şi însuşească acest PĂMÂNT SACRU… pe care altfel îl hulesc şi îl denigrează…

Mersul de acum cunoscut al istoriei, a fost de fabricare a unor istorii false şi de propagare a informaţiilor false, pentru mulţimea care a fost educată prea superficial acum sau prea sumar în trecut, ca să mai cunoască Adevărul… şi care a fost sistematic îndepărtată de suflet, ca să nu mai re-cunoască

Adevărul…

Matricea aceasta, condusă din Carpaţi, oferă posibilitatea conducerii lumii…

Deci, cine stăpâneşte acest teritoriu, conduce lumea…

În 3D…

În 4D nu mai există astfel de programe… infantile, din punctul de vedere al celor evoluaţi, din 4D şi de mai sus…

Dar, de aici începe să fie emanată infoenergia pentru lumea tetradimensională…

Primită prin Axus Mundi… care este pe teritoriul României!…

Măcinarea munţilor… săparea autostrăzilor prin munţi… scanarea zonelor montane cu energii aparte… sunt acţiuni care arată disperarea înecatului… măcar să se distrugă, dacă nu se poate stăpâni… deşi există speranţa că se găseşte Centrul… dacă se sapă munţii…

Pentru că, o minte cu gândire liniară, 3D, va considera că este vorba de ceva fizic, palpabil, care să poată fi văzut, pipăit, controlat, dominat…

Realitatea este alta…

Dacă ceva a fost făcut vizibil în planul 3D, nu a fost o eroare… uneori a fost o informare… alteori o capcană… De fapt, unii erau informaţi, iar alţii atraşi în capcană… în Gura Lupului…

Au fost pârghii care produceau anumite efecte… necesare…

Acestea sunt în concordanţă cu Matricea, pe care mai-marii lumii tot încearcă s-o descifreze, ca să poată conduce lumea înapoi către 3D… şi s-o domine…

Faptul că încă de la începutul existenţei acestei planete s-a hotărât altceva pentru ea, a făcut să fie înscrise şi anumite informaţii în Matricea ei. Acestea permit anumite intervenţii, dar ele presupun foarte multă cunoaştere, ca şi conlucrare cu lumile astrale implicate în această Trecere…

Dar nu despre Matricea Planetară vreau să vorbim acum, ci despre cea Naţională.

Problema care a apărut încă de când s-a aflat că aici este Centrul Energo – Informaţional planetar, s-au pregătit scenarii şi au fost duse lupte intense fie pentru a stăpâni acest tărâm, fie pentru a distruge ceea ce este aici… pentru că de aici se va coordona lumea viitorului… Aceasta înseamnă Matricea plinului!!!…

Iar această informaţie este cea care ne-a atras istoria frământată pe care o ştim!!!

De acum, ALEGEM!!!

Noi!! Pentru că deja suntem conştienţi de Adevăr!!!

Şi nu trebuie să mergem în afara noastră şi nici să ne batem cu cineva…

Ci DOAR SĂ CREDEM!…

Şi istoria viitorului se schimbă!!!

 

… urmează articolul: Matricea Planetară…

 

Cu mult drag,

Flori Mateescu
Psihoterapeut, Bioterapeut, Hipnoterapeut, NLP
Cabinet de Terapii Alternative: Schimbă-ți Viața!