CARTI
CURSURI
E-BOOK
VIDEO

Matricea Planetară

Pentru a putea înţelege mai bine ce înseamnă faptul că ţara noastră are Matricea Plinului, ar fi necesar să vorbim despre Matricea Planetară.

Evident, aşa cum fiecare dintre noi avem o matrice şi ţara noastră are una, dar există o matrice şi la nivel planetar. Ea este similară ca şi construcţie şi program cu Matricea Umană şi cu Matricea Naţională. Felul ei de a funcţiona este acelaşi cu al celei umane, dar vreau să punctăm puţin ce înseamnă acest lucru la nivel planetar.

Teritoriul României a fost leagăn de viaţă cu mult înainte să credem şi să ştim majoritatea dintre noi. În actuala Oltenie, la Râmnicu Vâlcea, a fost găsit un os uman vechi de două milioane de ani… fiind cel mai vechi os uman găsit pe tot globul…

De asemenea, aşezările, tradiţiile, olăritul, scrisul au vechimea cea mai mare la noi, comparativ cu restul globului… şi vorbim de obiecte palpabile, care stau mărturie!…

Civilizaţia românească actuală este urmaşa directă a celei atlante, care avea sediul pe teritoriul nostru, dar avea încă zece ( după unii ) – doisprezece ( după alţii ) colonii.

Se pare că iniţial au fost zece colonii, aşa cum arată şi razele Soarelui de Andezit de la Sarmizegetusa Regia, iar ultimele două au fost adăugate la final, când a apărut iminenţa scufundării Atlantidei, deci a dispariţiei lumii atlante… ele sunt principalele depozitare ale informaţiilor ştiinţei, culturii şi spiritualităţii atlante.

De altfel în fiecare dintre coloniile atlante au fost temple şi sanctuare, care să reziste timpului şi cataclismelor, folosind principiile Geometriei Sacre, care făceau ca aceste construcţii să fie structuri vii.

Aceste depozite informaţionale sunt centrele cu polaritate masculină de pe glob, respectiv zonele unde se poate accesa informaţia lăsată de străbuni… deci sunt vortexuri care dau în exterior… dar nu pot fi accesate sau citite decât de cei cu un nivel spiritual mai ridicat, care sunt compatibili cu viteza de rotaţie a fluxurilor şi volumul de informaţie mult crescute faţă de cele de 3D…

Cea mai mare incidenţă a acestor „depozite” este pe teritoriul ţării noastre. Şi nu este doar informaţie spirituală, ci şi o fabuloasă moştenire materială… depozitul de la Roşia Montană ( care este şi cel mai vechi oraş atestat documentar de la noi ), are nu doar filoane lungi şi groase de aur pur ( nu în amestec de minereuri, cum se găseşte în orice altă parte de pe glob ) şi de argint, ci şi wolfram, vanadiu, titan, germaniu, arseniu, molibden, nichel, cobalt, galiu, a avut uraniu exploatat şi exportat în fosta Uniune Sovietică, precum şi o serie lungă de minereuri şi zăcăminte, utilizate în multe ramuri industriale, dar şi în cea de armament, cea nucleară şi aerospaţială…

Aceste depozite aveau un scop pentru viitor, dar se pare că, pentru moment au devenit nişte zone capcană pentru anumite facţiuni umane, care sunt încercate foarte greu în drumul spre 4D… pentru că nu se pune problema doar de dispariţia indivizilor din planul existenţei terestre, ci şi a dispariţiei neamurilor, ca familii şi ca state care emit anumite intenţii, de o vibraţie sub 4D…

Acest lucru se întâmplă şi pentru că anumite naţiuni au dezvoltat o conştiinţă irealistă de superputere, oarecum valabilă în planul 3D, dar care nu are suport existenţial în 4D… şi, dacă lecţiile de criză, lipsuri, neputinţe, nu reduc orgoliul, se face curaţarea la nivel de naţiune…

De pildă, SUA poartă o karmă cu o grea încărcătură negativă din timpul decimării populaţiilor nativilor amerindieni. Gestul a fost de cotropire şi luare a vieţilor, pământurilor şi drepturilor; spiritual, acesta a devenit însuşi programul de autodistrugere al naţiunii, din momentul când s-au făcut acele gesturi.

Suplimentar, blestemele şi incantaţiile indienilor, au influenţat destinul SUA.

Vindecarea karmei pe neam ar însemna renunţarea la orgoliu de superputere, cererea de iertare şi redarea tuturor drepturilor celor cărora le-au fost luate, dar şi o serie de acţiuni care să compenseze tot răul făcut acestora… ceea ce este greu de realizat…

Şi totuşi, destinul autodistrugător a funcţionat în continuare, cu atitudinea de jandarm mondial, de manifestare a puterii şi dominaţiei peste toată planeta…

S-au născut şi se nasc oameni minunaţi pe acel teritoriu, a căror misiune este de a compensa tot ceea ce a însemnat distrugere şi moarte în faptele acelei naţiuni…

Dar sunt puţini ca număr şi putere energetică şi informaţională, comparativ cu numărul total…

Nu este întâmplător însă, nici faptul că SUA nu are bancă naţională, ci este datoare unui grup restrâns, care a condus finanţele lumii în dimensiunea a treia… de unde i se va şi trage căderea, conform fluxurilor lor autodistructive…

Dar, este problemă de alegere…

Aşa cum este şi naşterea pe teritoriul american şi asumarea spirituală a lecţiilor de viaţă specifice acelei zone…

Şi acolo au fost depozitate informaţii ale atlanţilor…

Şi, la fel cu aproape toate zonele de pe glob, au fost devastate teritoriile şi distrusă sau înlocuită populaţia băştinaşă, purtătoare a vechilor învăţături…

Evident, de aceeaşi care au regizat marile conflicte şi războaie ale lumii… care au acumulat marile bogăţii ale lumii… care au hotărât să fie decimată populaţia prin Codex Alimentarius… şi multe altele…

Cu toate acestea, un singur tărâm a rămas în posesia străbunilor… şi cu atacuri şi năvăliri permanente… şi cu biruri grele mereu… şi cu distrus vechile aşezăminte de cult, pentu a fi impusă cu forţa altă religie… şi cu schimbat istoria şi propovăduite informaţii false… şi cu fărâmiţări ale ţării… şi cu muuuuultă trădare… şi cu uitarea identităţii de neam… cu tare multe…

Este Centrul…

Celelalte zone au fost tot polarizări masculine ale planetei, dar… au funcţionat şi ca momeală… şi s-a scurs timpul…

Acum, care a fost femininul?

Zonele locuite de populaţiile tinere, care aveau de învăţat de la cele bătrâne…

Ce înseamnă populaţiile tinere?

Oamenii aflaţi la lecţiile de 3D… pe curs evolutiv…

Ce înseamnă populaţii bătrâne?

Cele care au traversat experienţele 3D şi care au venit să-i înveţe pe noii „învăţăcei” lecţiile dimensiunii a treia…

Cum îi învaţă?!

Unii îi împing în sus, iar alţii îi trag în sus…

Cei care îi împing pe oameni în sus, sunt entităţi care au traversat în rânduri succesive dimensiunea a treia şi îi cunosc lecţiile… chiar dacă încă nu pot ieşi din lanţul 3D… şi se pare că vor ieşi cu ultima generaţie de 3D din… galaxie?… dar care au acumulat cea mai mare experienţă posibilă în legătură cu 3D… şi ştiu foarte bine cum să manipuleze omenirea… …ca şi ceea ce îi face pe oameni să se teamă şi să se depărteze de ceva… iar astfel, ştiind cum să direcţioneze „fuga”, oamenii nu sunt doar îndepărtaţi de cei despre care cred că le fac rău, ci şi orientaţi înspre traseul evolutiv…

Aceste acţiuni le fac cei bătrâni care „îi împing” pe oameni în sus… ( chiar dacă drumul mai şi coboară sau mai ocoleşte, din când în când )…

În planul fizic, sunt cei care provoacă suferinţă, durere, lipsuri, războaie, foamete, stress, boli… aparent, sunt polarităţi feminine, care au nevoie să ia de la ceilalţi şi aşa şi acţionează pe toate planurile, consecvent şi permanent… demonstrativ, sunt cei care au înţelepciune şi abundenţă şi aparent ar da… dar nu o şi fac… iar atunci când dau cu o mână, iau cu două… trei…

Când se întâmplă să dea, este clar că au un scop ascuns şi… e lecţia celor care se lasă păcăliţi şi „cred că tot ce zboară se mănâncă”… şi e plină istoria de astfel de situaţii…

În planul subtil, sunt entităţile pe care le numim întunecate… care au gol sufletesc, dar plin informaţional. Ei merg spre oameni cu „înţelepciunea” pe care o folosesc precum un plin informaţional, deşi golul lor de suflet îi polarizează marcant feminin, ca structuri care atrag puternic…

Folosesc prevalent psihologia inversă, preluată în mod dureros de foarte mulţi oameni, care nu ştiu cât rău pot provoca cu ea… mai cu seamă dacă nu ştiu cum s-o gestioneze… cum şi când să se oprească… şi că trebuie să se mai şi oprească din utilizarea ei…

Există şi în lumea întunecată ierarhii, există structuri care se hrănesc doar cu energie, pentru că altfel nu pot funcţiona; sunt programele numite malefice şi fac parte din structurile noastre sau ne sunt induse. Ne referim la partea demonică din noi, pe care o avem toţi, dar în proporţii diferite, în funcţie de cât de mult muncim cu noi înşine să ne eliberăm de ea.

Fiinţele malefice, care sunt structuri non-fizice, sunt foarte inteligente, cei mai buni telepaţi, inductori, cei care fac servicii contra părţi de suflet, deoarece ei nu au suflet şi nici nu le dă nimeni de bunăvoie, dar păcăliţi, dau foarte mulţi… incredibil de mulţi!… din toate sferele sociale… pentru că cea mai mare minciună a acestor fiinţe a fost aceea că „ei nu există!” crezută cu naivitate… la fel cum, tot cu naivitate, s-a crezut că nu există Dumnezeu… şi că totul e doar haos şi hazard…

Şi, de fapt, totul e pus la punct cu o meticulozitate şi genialitate de artizan!!

Cei care îi trag în sus pe oameni sunt Bătrânii, Înţelepţii, care sunt în dimensiunile superioare, constituind un model pentru cei crescuţi în mod autentic… ei îi cresc pe oameni cu respect, într-o variantă bazată pe încredere, folosind gândirea pozitivă, atitudinea constructivă şi valorile fundamentale: Adevărul, Binele şi Frumosul, reunite în IUBIRE şi CREDINŢĂ!

Acum, pentru că am analizat puţin cum funcţionează Matricea la nivel planetar, putem vedea şi ce înseamnă polarizarea feminină şi masculină din Matricea Planetară.

Aşadar, acolo unde energiile planetare aveau vortexurile de atragere, veneau la întrupare populaţii tinere… deci, spiritele care se întrupau aveau de învăţat lecţiile 3D…

Şi, evident, acolo unde erau vortexuri ale plinului, erau zone locuite mult timp, iar vieţuirea prelungită pe un teritoriu oferea lecţii şi pentru Pământ… iar locaţia era şi ea îmbogăţită cu experienţele traversate … care umpleau golurile experienţiale din Matricea locului ( care e parte din Matricea Planetară )… şi se formau vortexurile de plin, adică de dare în exterior… pentru că cei care vieţuiau acolo se înţelepţeau şi ei, ascultând Glasul Pământului!…

…dar trebuiau să fie deja oarecum înţelepţiţi ca să ştie Glasul Pământului… şi să îl asculte… şi să îl înţeleagă… şi să urmeze poveţele lui cele înţelepte…

…dar acest lucru se poate face atunci când oamenii renunţă la ego… la orgoliu… şi la multe structuri psihice specifice planului tridimensional… şi, FOARTE IMPORTANT, atunci când trăiesc în lumea reală, naturală, în contact şi comuniune reală cu natura – nu în lumea virtuală, în care s-au rătăcit foarte mulţi oameni în această perioadă… şi se lasă seduşi în continuare de atracţiile acestei iluzii…

Asta înseamnă că, în Locaşurile Plinului ajung cei deja porniţi spre conştientizare, spre tetradimensiune… sau măcar treziţi, dar angajaţi sincer pe drumul Luminii… cu sufletul curat… fără gânduri ascunse şi dorinţe de putere… de supremaţie… de recunoaştere… ci doar cu Iubire şi Credinţă…

Atunci Omul poate renunţa la 3D!…

… şi atunci reia legătura cu Divinul…

…şi se poate lăsa în graţia Divină…

…aşa cum sunt străbunii acestui Pământ Sacru Românesc…

Deci, în locurile unde au trăit înţelepţi, s-a „sfinţit” locul… adică locul emana energie şi informaţie… fiindcă se umpluseră „golurile” şi locurile deveniseră ale „plinului”… deci aveau vortexuri dextrogire, de „dare în exterior” … sunt locuri care emană… emană energii şi informaţii deosebite…

Şi acum, aproape de experienţa ta personală, cu siguranţă că ai trecut măcar o dată în viaţă printr-un astfel de loc… sau de mai multe ori… şi ai simţit energia emanată… şi starea pe care o dobândeai… pentru că te încărca!…

Pentru unii, respectiv cei porniţi pe traseul spiritual, aceasta este căutarea… adică, cine merge spre 4D.

Pentru cei care vor doar acumulare materială, aceste locuri îi atrag pentru bogăţiile lor materiale şi pentru puterea pe care o dau… adică, cei care vor să rămână în 3D.

Deci, polaritatea locului se manifestă prin energiile locului…

Şi prin oamenii locului…

Ce se întâmplă… devine istorie naţională…

Şi viitorul ne va învăţa cum este corectă şi completă istoria…

Când un loc trece toate probele 3D şi 4D… poate trece în … invizibil… ca la olmeci… ca la mayaşi… luând cu sine şi poporul locului… care a trecut şi el în dimensiunile superioare…

 

… urmează articolul: Matricea Galactică…

Cu mult drag,

Flori Mateescu
Psihoterapeut, Bioterapeut, Hipnoterapeut, NLP
Cabinet de Terapii Alternative: Schimbă-ți Viața!