CARTI
CURSURI
E-BOOK
VIDEO

Matricea Naţională

matricea nationala

Noi oamenii avem Matricea Lecţiilor noastre de Viaţă şi Matricea de Relaţie, dar nu sunt singurele…

Aşa cum noi, ca fiinţe individuale, avem o matrice există una şi la nivelul societăţii româneşti – care este o fiinţă mai mare, dar unică… Matricea Ţării şi Matricea Poporului, formează Matricea Naţională.

Ceea ce este foarte interesant de ştiut, este cum funcţionează acestea, pentru că ne poate fi de mare ajutor tuturor.

În România de azi este conectat Axus Mundi ( adică legătura Energetică cu Sursa Divină )… după care au tot venit de-a lungul timpului tot felul de… grupuri, care îşi doreau să stăpânească lumea terestră…

Cei care au venit pe Pământ, au adus pe aceste meleaguri Seminţele Vieţii, ca şi tot ceea ce este necesar supravieţuirii. Evident, şi cunoaşterea lor, lăsată moştenire străbunilor noştri.

Cred că acum ar fi timpul să vorbim puţin şi despre străbunii noştri uriaşi, pentru că este un subiect despre care ar fi indicat să povestim.

Dar, pentru aceasta, ar fi necesar să mai facem o mică incursiune în lumea fizicii…

Este vorba despre diferenţele dintre structurile aflate pe niveluri vibraţionale diferite.

Deja ştim că totul în Univers, în Planul Creaţiei, este ENERGIE. Materia este energie. Desigur, informaţionalizată, ca şi întreaga Creaţie.

Ce face diferenţa între o structură energo-informaţională şi alta?

Algoritmul de manifestare a particulelor sau undelor de energie!

El este cel care configurează o anumită structură, imprimă o viteză de deplasare, o lungime de undă, care dă şi o anumită culoare, o luminozitate, o intensitate cromatică, o sonoritate a mişcării, o anumită modulaţie a deplasării ondulatorii a undelor ( cam ca firul apelor râurilor ), etc.

Ce face diferenţa care separă planurile?

Viteza de deplasare a particulelor!

Cu cât planurile vibraţionale sunt mai înalte, cu atât viteza de deplasare a particulelor, respectiv, undelor, este mai mare şi se manifestă într-un spaţiu mai generos; cu cât energia devine mai grosieră, scade viteza de deplasare a cuantelor, ca şi distanţa dintre particule.

Rezultanta este că se densifică energia, dând ceea ce noi cunoaştem ca materie. Un efect al acestei situaţii este mărimea corpului: unde spaţiile interatomice sunt mici, energia este densificată şi corpurile sunt mai mici, atracţia dintre particulele componente, dar şi a mediului, fiind mai mare. Este cazul lumii fizice.

Cu cât creşte vibraţia, scade atracţia ( spiritual se produce şi detaşarea ), iar distanţa dintre particule creşte, ducând şi la o rarefiere a structurilor, care cresc proporţional în dimensiuni ( măsurabile fizic ).

Cum s-a aplicat acest lucru lumii terestre?

Când s-a venit pe Pământ, atracţia gravitaţională era alta, mai mică, pentru că şi Terra avea o vibraţie mai înaltă. Terra 3D s-a format din Terra 4D, care cobora din Terra 5D…

Deci, având o vibraţie mai înaltă, avea volumul mai mare, pentru că gravitaţia era mai mică. La o gravitaţie mai mică, ceea ce era pe Terra fie era auric, deci non-fizic, cum era când s-a coborât din 5D în 4D, fie fizic cu non-fizic, în 4D, când miezul fiinţei a început să se densifice, aura rămânând non-fizică, echilibrând energiile astrale, subtile, cu cele fizice, grosiere.

Acest lucru este valabil şi pentru planetă, nu doar pentru viul de pe ea.

Şi acum, în jurul corpului fizic al planetei există ( ca şi la oameni ) un corp auric, luminos, de vibraţie 4D, înconjurat de un altul şi mai luminos, de vibraţie 5D… … …

La coborârea planetei din 4D în 3D, s-a traversat o perioadă îndelungată de implementare a codurilor sau algoritmilor specifici lumii materiale. Viul planetar avea structură preponderent non-fizică, ceea ce îi prmitea alipirea, prin intenţie, de planeta gazdă.

Dificultatea trecerii de la o structură non-fizică la una fizică a fost marcată de modificarea stărilor de manifestare specifice fiecărui plan vibraţional şi obţinute prin algoritmii de lucru din programele de funcţionare.

Coborârea planetei în planul 2D, apoi 1D s-a făcut în paralel cu implementarea codurilor existenţiale specifice fiecărui moment de existenţă.

La reluarea traseului ascensional, începând cu primul nivel al Creaţiei, se manifestau lecţiile de viaţă specifice fiecărui plan vibraţional.

Deci, Pământul a coborât şi în vibraţiile 2 şi 1… mai jos de atât sunt planurile vibraţionale negative, non-fizice care au rolul de a împinge toate structurile spre evoluţie, arătând lecţiile dureroase ale involuţiei, zise ale căderii energetice şi nu doar.

Pe scara evoluţiei, planul 1 este Începutul de Drum, considerat Momentul Fiinţării, al naşterii planetei, şi apoi a primelor forme de viaţă, unicelulare şi cu o fiziologie relativ asemănătoare la toate speciile de fiinţe unicelulare; prin această perioadă de formare planeta a gravitat o foarte lungă perioadă geologică.

Prin experimentări, coloniile de fiinţe unicelulare au constatat că este mai prielnică existenţa în grup, iar apoi, că uniunile de celule, specializate în câte un serviciu adus grupului colonial, lucrează mai bine, ceea ce a dus la formarea de organisme pluricelulare din ce în ce mai complexe, care au dobândit organe, aparate şi sisteme, cu anatomie şi fiziologie specifică, bine integrate în organism, care era un întreg.

Acest proces a reprezentat activitatea celui de-al doilea plan vibraţional, al performării şi diversificării formelor viului, care, ca şi primul, a parcurs perioade geologice lungi.

În al treilea plan vibraţional a început experimentarea emoţională ( fiind planul deja parcurs până acum de planetă şi de o mare parte a oamenilor şi a altor structuri ale viului ).

În tot acest timp, coexistă pe Terra şi structurile superioare vibraţional, care trag în sus dimensiunile mai mici, orientându-le spre evoluţie, spre întoarcerea la Sursă… practic, 2 l-a tras pe 1, 3 pe 2, 4 pe 3 şi aşa mai departe… ele fiind aşezate… cam… ca foile de ceapă, una în jurul celeilalte!…

Asta ne face să înţelegem, din perspectivă fizică, cum corpul cu vibraţie mai mică are şi dimensiune mai mică şi cel cu vibraţie mai mare, are dimensiune mai mare, că îl înconjoară pe cel cu vibraţie mai grosieră.

Apariţia giganţilor din epoca dinozaurilor a fost favorizată de câmpul gravitaţional terestru, mai scăzut în acea perioadă, comparativ cu cel din prezent. O astfel de valoare a câmpului genera necesitatea ca fiinţele fizice, care trăiau deasupra pământului să aibă o masă mare, ca să compenseze valoarea gravitaţiei. O masă mică nu ar fi fixat pe Pământ aceste vieţuitoare, ci ar fi fost posibil ca ele să zboare în spaţiul cosmic… ceea ce a permis aducerea pe Pământ a unor embrioni ai unor fiinţe cu dimensiuni deosebit de mari.

De ce „reptile uriaşe” şi nu … pui de raţă??!

Pentru că reptilele sunt fiinţe bătrâne în galaxia noastră, chiar în Universul nostru, în colţul nostru de cosmos, ele fiind cele mai reprezentative pentru lumea 3D, ceea ce face ca viaţa 3D să înceapă cu aceste fiinţe.

Finalizarea lecţiilor planului 3D, duce la dispariţia lor din respectivul plan şi mutarea în următorul plan 3D, deschis în spaţiul altei planete.

Aşa cum am mai menţionat, datorită experimentării doar a planului 3D, ele au dobândit o înţelepciune aparte legată de această lume, pentru că este singura în care pot exista.

Şansa lor de a ieşi ( ca structură spirituală din lumea 3D ) este să treacă în următorul plan vibraţional superior, întreaga Creaţie. Abia atunci vor putea să depăşească spiritual, stadiul reptiloid şi să treacă în următorul stadiu pe scara evolutivă.

În planul subtil, non-fizic, omologii lor sunt diavolii, aşa cum îngerii sunt fiinţe non-fizice, care au ca omologi fizici pe marii conducători spirituali ai omenirii, avatarii, sfinţii, etc.

Desigur, fiecare are rolul său bine stabilit în macheta Creaţiei.

E momentul să înţelegem că există două specii de reptile: unele care traversează 3D-ul doar ca reptile şi îşi încep evoluţia la finalul 3D din spaţiul cosmic de manifestare şi o specie de reptile mult mai bătrâne şi mai înţelepte, care deja şi-au început metamorfozele: dragonii. Ei deja au depăşit un plan 3D galactic şi îşi continuă evoluţia, având o forţă spirituală aparte şi o mare putere de comunicare cu fiinţe iniţiate. Desigur, păstrează anumite caracteristici specifice speciei; una dintre ele este iubirea pentru aur şi, de aceea, sunt cei mai buni paznici ai comorilor…

Acest lucru explică şi de ce steagul totem al dacilor avea un cap de dragon ( sau lup ) cu gura deschisă, dar şi de ce configuraţia tunelelor din munţi este un cap de dragon… care păzeşte comorile ( spirituale şi fizice ) depozitate aici, unde a fost pus paznic Dragonul…

… Dar, o să povestim, cu altă ocazie şi despre dragoni şi cavalerii lor din stele…

Existenţa pe Pământ a dinozaurilor a fost posibilă atâta timp cât a permis gravitaţia şi nu doar.

Când s-a făcut trecerea la gravitaţia 3D specifică planului emoţional, s-au modificat şi algoritmii de existenţă.

Fiinţele foarte mari, cum erau dinozaurii ierbivori, nu puteau supravieţui, pentru că le făcea implozie inima la actuala gravitaţie.

Dar dinozaurii carnivori?

Ei trebuiau să dispară pentru că urma să fie diversificată fauna şi după integrarea în sistemul ecologic a tuturor plantelor şi animalelor, urma să fie adus şi omul… se forma Grădina Raiului.

Dinozaurii carnivori aveau rolul să-i decimeze pe cei ierbivori, care avuseseră rolul de defrişare a unor mari suprafeţe de pădure…

Dar acum, la începerea unui nou program de viaţă, nu mai aveau cum să rămână pe o planetă care intra rapid în planul emoţional din lumea 3D, unde i se activau codurile pentru fiinţele specifice planului emoţional al lumii 3D, printre care nu se numărau şi dinozaurii, care avuseseră un rol în crearea unui anumit ambient planetar, la graniţa dintre subplanul 3D de modelare habituală şi 3D emoţional.

Ce s-a întâmplat când a fost adus viul pe planetă?

Mai întâi, ar trebui să spunem că exista algoritmul de formare a viului şi aici ca şi pe celelalte planete, care sunt corpuri vii şi care aveau şi ele structuri care se fractalizau în floră, faună şi humanoizi… evident, pornind de la structuri simple spre forme din ce în ce mai complexe ( care existau matriceal şi doar se activau )!!!

Deci: fiinţa Terra sau Geea a activat propriul program de viaţă când a început proprul traseu.

Am putea asimila perioada de dinainte ca gestaţie, când s-a format şi diversificat structura ei, iar planul 3D ca început al manifestării vieţii.

Prin propriile programe de formare de structuri ale viului, Geea a activat algoritmii sau codurile primelor fiinţe, unicelulare, apoi a declanşat codurile pentru fiinţele pluricelulare şi avea de parcurs perioada de explozie a vieţii în numeroase forme fizice.

Diferit de programele de traversare din dimensiunea a treia în cea de-a patra, Terra avea stabilit un alt program, încă de la început: trecerea cu oameni în următoarea dimensiune, ceea ce era o premieră…

Poziţia galactică favorabilă vieţii, programul implementat iniţial, de promotoare a unui nou algoritm de Trecere, configuraţia matriceală a planetei noastre a făcut să aibă un traseu mai special, considerat mai atractiv pentru celelalte civilizaţii galactice.

Acest lucru a făcut să devină şi o ţintă a doritorilor de putere, de supremaţie galactică, iar consecinţa a fost o evoluţie „fierbinte” în foarte multe momente.

Evident, nu doar doritorii de dominaţie au urmărit Terra, ci şi fiinţele galactice cu un nivel evolutiv superior, care au vegheat la buna desfăşurare a planului de evoluţie terestră. Aceasta includea şi o pază strictă împotriva autodistrugerii…

Din acest punct de vedere, am putea considera că Terra a fost sediul sau câmpul de luptă unde s-au confruntat cele două mari forţe galactice: Forţa Binelui, luminoasă, superioară vibraţional şi Forţa Întunericului, inferioară vibraţional, dar cu o mare inteligenţă… deşi folosită în scop distructiv…

Se consideră că această confruntare a făcut ca viaţa terestră să fie un experiment planetar, unul în care oamenii au căzut în plasa fiinţelor diabolice.

De fapt, nimic nu se poate întâmpla fără un program energetic coordonator!

Programul Terra a fost conceput într-un anumit fel deoarece ea făcea trecerea de la un model planetar la altul, de la fizic la non-fizic, deci şi procesele existenţiale aveau particularităţile lor.

Pentru ca aceste procese să se poată derula, s-au creat premisele lor.

 

… urmează articolul: Matricea Ţării…

 

Cu mult drag,

Flori Mateescu
Psihoterapeut, Bioterapeut, Hipnoterapeut, NLP
Cabinet de Terapii Alternative: Schimbă-ți Viața!